Școala Gimnazială Coroienioferta_educationala_invitatie

Oferta educațională 2018-2019

 

Şcoala noastră urmăreşte ca procesul didactic să devină mai eficient prin optimizarea componentelor conceptuală, acţională şi evaluativă astfel încât să se reflecte în creşterea nivelului de pregătire al elevilor, reducerea fenomenului de abandon şcolar şi a numărului de elevi neşcolarizaţi la ciclurile primar şi gimnazial prin îmbunătăţirea întregului sistem educativ din şcoală, prin creşterea răspunderii cadrelor didactice faţă de pregătirea complexă a elevilor, creşterea eficienţei în colaborare cu familia şi ceilalţi factori educaţionali, prevenirea şi combaterea oricăror devieri comportamentale.

            Şcoala Gimnazială Coroieni îşi propune să ofere elevilor un start existenţial-solid în educaţie, să dezvolte un parteneriat cu comunitatea, un mediu propice învăţării , în care să beneficieze de şansa dezvoltării sale la cel mai bun nivel posibil, ca persoană şi personalitate.

Dorim ca însăşi şcoala să devină o comunitate bazată pe efort şi dorinţă pozitivă, încurajare şi sprijin reciproc.

Şcoala Gimnazială Coroieni este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Școala  noastră urmărește:  

 • să creeze un mediu educaţional care să răspundă standardelor educaţionale cerute de societatea modernă;
 • să satisfacă nevoia elevului de a se simţi integrat în colectiv şi independent;
 • respectă elevul oricât de modeste i-ar fi rezultatele şcolare;
 • identifică atuul şi aptitudinile copiilor pentru a le putea valorifica astfel încât acesta să aibă o imagine pozitivă despre sine;
 • să se șteargă denumirea de elevi proveniţi de la o școală “de la ţară”.

Şcoala noastră are o puternică tradiţie. Contăm pe calităţile pe care le cultivăm la elevii noştri: seriozitatea, punctualitatea, toleranța, spiritul de echipă, aprecierea muncii celorlalţi şi competitivitatea. Toate acestea constituie mobilul pentru atingerea standardelor de calitate. Colectivul de cadre didactice îndrumă elevii nu numai în activităţi specifice de învăţare ci şi în activităţi extracurriculare. Neobişnuiţi cu jumătăţi de măsură, profesorii se implică total, cu dăruire în această grea, dar frumoasă profesie, indiferent de contextul social-politic şi financiar al vremurilor în care trăim. Este poate şi un privilegiu că ne bucurăm întotdeauna de tinereţea, entuziasmul şi talentul creator al elevilor noştri.

Resurse materiale:

        –        Săli de grupă: 7

        –        Săli de clasă: 12

    Cabinete: 1 (de informatică, cu 16 de calculatoare)

        –        Teren de sport: 1, sala de sport 1;

        –        Biblioteca :1

        –        Microbuz școlar: 3

Resurse umane:

 • Cadre didactice: 5 educatoare, 8  învăţători, 12 profesori.
 • Grupe de grădiniţă: 7 cu …………… de copii
 • Clase de studiu- 10 clase pregătitoare-IV/ două pe nivel.
 • 4 clase V-VIII / una pe nivel
 • Personal conducere: 1 director
 • Personal auxiliar : 1 secretar , 1 contabil
 • Personal nedidactic: ………….. post de îngrijitor

Parteneriate ale grădiniţei şi școlii cu :

 • Primăria Coroieni
 • AFM
 • Poliţia Coroieni
 • Dispensarul medical Dr. Tămaş Corina
 • Biserica Ortodoxă Coroieni
 • Mănăstirea Sfântul proroc Ilie Tesviteanul

Școala noastră propune o ofertă educaţională diversificată  în acord cu nevoile individuale si de formare si cu schimbările care au loc în societate.

Pe lângă curriculum-ul naţional, unitatea oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, în programele de opţional la:

 • Informatică – TIC
 • Educaţie pentru sănătate
 • Limba engleză

Oferim:

–   O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor ;

–    Se organizează  ore de pregătire suplimentară pentru examenele finale;

–   Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut și de a-si forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul în care trăiesc și frumusețile patriei noastre;

–   Rechizite gratuite;

–   „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării de calculatoare;

–   Programul ”Lapte şi corn” .

–   Transport gratuit pentru elevii navetiști;

–   Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi;

–   Condiţii bune de studiu: săli de clasă, laborator informatică, aparatură ;

–   Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii artistice şi sportive;

–   Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente;

 

 

Director,

Prof. Liana Lazar