Profesorul este cineva care vorbeşte în visul unui copil.W.H. Auden

Proiect PNRR

„ȘCOALA NE PREGĂTEȘTE PENTRU VIAȚĂ”

Școala Gimnazială Coroieni, Jud.Maramureș

Şcoala noastră urmăreşte ca procesul didactic să devină mai eficient prin optimizarea componentelor conceptuală, acţională şi evaluativă astfel încât să se reflecte în creşterea nivelului de pregătire al elevilor, reducerea fenomenului de abandon şcolar şi a numărului de elevi neşcolarizaţi la ciclurile primar şi gimnazial prin îmbunătăţirea întregului sistem educativ din şcoală, prin creşterea răspunderii cadrelor didactice faţă de pregătirea complexă a elevilor, creşterea eficienţei în colaborare cu familia şi ceilalţi factori educaţionali , prevenirea şi combaterea oricăror devieri comportamentale.

Detalii

Protocol de colaborare cu primăria Coroieni

          Obiectul protocolului de colaborare

          Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:

  • Combaterea absenteismului;

  • Combaterea abandonului şcolar;

  • Combaterea delicvenței în şcoli;

  • Elaborarea planului de şcolarizare;

  • Dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ;

Vezi protocolul

parteneriat